Slide background
ЕТАП 1
ЕТАП 2
26 март - 15 април
Заедно да почистим и поддържаме своя квартал  
За по-чиста и зелена София  
ПРОЛЕТНО  
ПОЧИСТВАНЕ  
2018  
16 април - 28 април
До края на кампанията остават:
Традиционната кампания – Пролетно почистване на Столична община започва от 26 март 2018 г. и ще продължи до 28 април 2018 год. под мотото
 
"Заедно за почистим София пролетно!"
 
Заедно всички да се включим в инициативите, с цел да да превърнем града, в който живеем, учим и работим в още по- привлекателно, по – чисто, по- зелено и по - уютно място!
 
Всички желаещи да се включат в кампанията могат да получат информация:
 
на телефон 02 /987 55 55
на телефоните на районните инспекторати от 08.30 ч до 10.00 ч и от 15.30 ч. до 17.00 ч.

Кампанията ще протече на два етапа :

1

ЕТАП

Заедно да почистим, поддържаме и пазим своя квартал”

почистване на прилежащите територии към жилищни сгради, еднофамилни къщи, дворове, паркинги, държавни и общински учреждения, паркове, детски и спортни площадки, градинки, междублокови пространства, затревяване на свободни общински площи и др., засаждане на растителност.

 26.03. - 15.04.2017 г.

2

ЕТАП

За по-чиста и зелена София

озеленяване на училищни дворове, детски заведения, територии около паметници, затревяване на свободни общински места, засаждане на дървета, нискостеблени храсти и цветя в градинки и паркове, възстановяване на пейки /подмяна на счупени летви/ и боядисване на същите; премахване на изоставени, ръждясали табели от стълбове по улици и булеварди, почистване на ел. табла от агитационни материали, рисуване от спонсори. Почистване на територии около манастири, крайградски места и зони за отдих, затревяване на свободни площи, засаждане на дървета, нискостеблена растителност, цветя.

18.04.- 21.04.2017 г.

 

Ние осигуряваме:

1. Създадена е организация за координиране дейността по пролетното почистване, като на телефона на ОЦ 987 55 55 и 93 77 566 в периода на кампанията (вкл. събота и неделя), гражданите ще могат да подават своите сигнали, предложения и др., за времето от 09.00 до 17.00 ч.
2. Утвърдените План програма и Календарен план са изпратени до кметовете на райони, общинските дирекции и фирми, ангажирани в подготовката и провеждане на пролетното почистване.
3. Изготвен е Призив - обръщение към гражданите на столицата и са отпечатани – 10 000 бр. листовки.
4. За кампанията по пролетното почистване ще бъдат осигурени 50 000 бр. чували и 20 000 бр. ръкавици.
5. Изпратени са покани до строителни и транспортни фирми – 135 бр. за включване в кампанията с транспортна и товарачна техника, която ще бъде насочена към районните администрации за почистване на нерегламентираните сметища.
6. Откриване - 26 март 2018 г. в 74-то СУ “Гоце Делчев“ - район „Връбница“ от 11.00 ч.
Старт на кампанията ще дадат децата от 74 СУ „Гоце Делчев“ и техните родители в район „Връбница“ с дейности по почистване, засаждане на дървета, растителност, възстановяване и боядисване на пейките за отдих в училищния двор.
>

Какво трябва да знам по време на кампанията:

1. В контейнерите за битов отпадък и тези за разделно събиране на отпадъци от опаковки не се поставят:

Отпадъци от почистването на мазета, тавани и общи части на сгради строителни отпадъци от ремонтни дейности Oпасни отпадъци Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване
2. Събраните от почистването отпадъци да се поставят в чували до контейнерите за битов отпадък.

3. Да не кастрим, режем, премахваме клони на дървета и храсти без разрешително от Районната администрация.

4. Клони от кастрене на дървета и храсти да се поставят в тревните площи на разстояние от контейнерите за битов отпадък, с цел да не се смесват с едрогабаритните отпадъци.

Събиране на текстилни отпадъци от гражданите

По време на пролетното почистване на Столицата от 02.04.2018г. до 24.04.2018г. и с цел улеснение на гражданите ще се проведе мобилна кампания за събиране на текстил. Всеки, който има ненужни облекла в дома си в количество над 10 кг. може да направи заявка за предаване по лесен, удобен и екологичен начин на телефона на Оперативния център на Столичен инспекторат - 02/ 987 55 55.
Събраните отпадъци ще се третират екологосъобразно, съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците от фирма, притежаваща разрешение за дейности с отпадъци. За събирането й Столична община няма да заплаща финансови средства.
Нека не позволяваме нашите отпадъци да бъдат изгаряни безконтролно и да замърсяват въздуха, който дишаме!
Моля, обадете ни се!
Всяко домакинство има изобилие от вече ненужни дрехи, обувки и домашен текстил.
Когато сезоните се сменят ние забелязваме в гардероба си дрехи, които не ни харесват, не ни стават или просто знаем, че никога повече няма да облечем.
Изхвърлянето на тези текстилни отпадъци в съдовете за смесени битови отпадъци води до замърсяване на околната среда и въздуха в случай на нерегламентирано изгаряне.
Столична община чрез Столичен инспекторат провежда целогодишна кампания за събиране на ненужен текстил / дрехи, чанти, обувки, кожи, кърпи, хавлии, завеси, покривки/ и други текстилни материали от гражданите в стационарни пунктове. Броят на пунктовете постепенно се разширява, за да се обхване цялата територия на Столична община.

Събиране на гуми от гражданите

Кампанията на Столична община чрез Столичен инспекторат по събиране на излезли от употреба гуми /ИАГ/ от гражданите продължава и през пролетното почистване на Столицат. Всеки, който има в дома си стари гуми, може да ги занесе до един от стационарни пунктове в следните райони: „Овча купел“, „Младост“, „Люлин“, „Връбница“, „Красна Поляна“, „Надежда“, „Искър“, „Сердика“, „Банкя“, „Кремиковци“, „Нови Искър“. Адресите на пунктовете може да намерите тук

Събиране на опасни отпадъци от домакинствата

Събирането на опасни отпадъци от домакинствата става чрез организираната система на Столична община от „Балбок Инженеринг“ АД. Такива отпадъци са лакове и бояджийски материали, живак и живаксъдържащи уреди, домакински препарати и химикали, мастила и замърсени опаковки, фармацевтични продукти / лекарства с изтекъл срок на годност/. Системата е организирана чрез заявка на телефона на фирмата 0700 11 750 и чрез мобилен пункт, като графикът за събиране може да се намери тук.

Събиране на излязло от употреба електронно и електрическо оборудване

Събирането на излязло от употреба електронно и електрическо оборудване става чрез организираната система на Столична община от следните две фирми:
1. "Екобултех" АД за районите „Красна поляна" и „Овча купел";
телефон за приемане на заявки: от понеделник до петък 02/441 50 56, 02/441 50 57,
02/441 50 58, 0888 602 916, а за събота на телефон 0888 602 916.
2. „Елтехресурс" АД събира излязло от употреба електронно и електрическо оборудване от всички останали райони на територията на Столична община. Телефон за приемане на заявки: 0800 14 100, 0886 229 956 и 0884 610 254

Районни инспекторати

  Резултати от кампанията Пролетно почистване 2017

  Най-много доброволци се включиха в районите – „Овча купел“ – 1650 бр. „Кремиковци” - 1036 бр., ”Красна поляна“ -957 бр., „Нови Искър” - 874 бр., ”Красно село” - 794 бр., „Люлин“ – 709 бр., „Лозенец“ – 653 бр.

  Засадени са дървета, храсти, цветя, нискостеблена растителност – 6167 бр. с най- активното участие на доброволци в районите: „Нови Искър” – 1643 бр., ”Красна поляна”- 1200 бр., „Витоша”- 605 бр., „Красно село“ - 534 бр., „Искър“ - 468 бр. и др. Ученици от 74 -то ОУ, 19 ОУ засадиха 35 бр. рози и 22 бр. фиданки в дворовете на училищата, Доброволци от М Тел засадиха 250 бр. акации, като снегозащитен пояс по пътя с. Владая - с Мърчаево. Столичен инспекторат продължи засаждането на дървета – 100 бр. на снегозащитния пояс с. Кумарица - с Доброславци. В Зоологическата градина доброволци засадиха над 400 бр. дървета и храсти.

  Възстановени и боядисаха пейки и съоръжения в градинки, детски площадки и паркове от доброволци – 309 бр. и по инициатива на Столичен инспекторат са почистени 24 бр. градинки, възстановени и боядисани пейки – 185 бр. и боядисани съоръжения – 89 бр.

  Продължи инициативата по почистването и боядисването на ел. стълбове с антиплакатна боя – ул. „Г.С.Раковски“ от бул. „П.Евтимий“ до бул. „Сливница“ - 159 бр.

  Почистиха се 75 бр. нерегламентирани сметища на територията на столицата със спонсорска техника осигурена от районните администрации и съдействието на Столичен инспекторат. Извозени бяха 441 т. смесени отпадъци

  Фирмите изпълнители спонсорираха кампанията, като извозиха 210,460 т. едрогабаритни отпадъци на стойност - 20 115,646 лв.

  Извозени са 5 035 т. едрогабаритни отпадъци, генерирани от гражданите до контейнерите, в дните на пролетното почистване.

  Общо транспортираните отпадъци в кампанията по пролетното почистване – 5 476 т.

  Транспортирани биоразградими отпадъци /зелени и клони/ до инсталацията „Хан Богров” - 350 т.

  Демонтирани бяха изоставени, ръждясали табели по дървета и стълбове - над 30 бр.
   
  Дизайн и разработка Комтехсис

  Search